Bent u voornemens te gaan bouwen, dan hebt u een bouwvergunning en tekeningen nodig. De architect of bouwkundig ontwerper is meestal degene die hiervoor zorg draagt. Uw gebouw dient te voldoen aan de eisen van sterkte, stijfheid (vervormingen) en stabiliteit (standzekerheid), zoals die zijn beschreven in de vigerende bouwnormen en daarvoor zorgen wij.

Dit werk is door de regel minder ‘zichtbaar’ dan het werk van de architect maar niet minder belangrijk. Constructie Adviesbureau Kloosterman is bijna twintig jaar actief in het maken van de statische berekeningen van de nieuwbouw en uitbreiding van woningen, bedrijfsgebouwen, kantoren en agrarische bouwwerken. Eventueel verzorgen wij ook de constructieve tekeningen zoals bijvoorbeeld het palenplan, funderingstekeningen en staalconstructieoverzichtstekeningen.

Wij houden er rekening mee dat bouwen duur is, en trachten naast een verantwoord constructief bouwwerk ook te komen tot een economisch gunstig ontwerp van uw bouwwerk.